Welkom bij Textinfo

Textinfo heeft de technologie en de kennis om grote hoeveelheden data, uit
verschillende bronnen, op een zodanige wijze te transformeren en te presenteren
waardoor gebruikers op een intuïtieve wijze informatie kunnen vinden.
Deze transformatieslag noemen wij information empowerment.
Decentraal register: de basis voor slimme inzet van open data

Textinfo en haar partner INDICIA hebben gezamenlijk in opdracht van Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de huidige versie van het open data platform data.overheid.nl ontwikkeld.

Dit platform sluit uitstekend aan bij de behoeften van landelijke overheidsorganisaties, maar niet bij behoeften van gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s en andere decentrale overheden. Lees verder
De businesscase voor slimme informatie-ontsluiting

Kenniswerkers verspillen soms wel tot de helft van hun tijd met zoeken naar informatie en het vervolgens opnieuw creëren van informatie die al beschikbaar is. Denk aan het geheel opnieuw opstellen van een offerte terwijl een eerdere offerte voor een andere klant als sjabloon had kunnen dienen.

De oorzaak is dat hoe meer ongestructureerde data organisaties opslaan, hoe lastiger het voor medewerkers wordt om daadwerkelijk datgene te vinden wat ze nodig hebben in hun werk. Kortom, de businesscase voor slimme informatie-ontsluiting is snel gemaakt. Lees verder

Laatste nieuws