Gemeente Nijmegen lanceert haar (Open) data portaal

In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Textinfo een dataportaal ontwikkeld waar informatie beschikbaar wordt gesteld die voldoet aan alle criteria van Open Data.

De gemeente Nijmegen stelt ‘Open Data’ beschikbaar, omdat dit goed aansluit op haar denkwijze over een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid. De gemeente Nijmegen wil graag dat alle openbare informatie voor iedereen laagdrempelig en snel toegankelijk is. Open Data kan helpen dit proces te verbeteren. De gemeente wil met Open Data ook innovatie en burgerparticipatie stimuleren. Open Data biedt de maatschappij de mogelijkheid overheidsinformatie te hergebruiken waarvoor geen beperkingen gelden.

Het portaal van Nijmegen heeft een directe aansluiting met het landelijke dataregister van de centrale overheid data.overheid.nl dat eveneens door Textinfo in een eerder stadium is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en waar zo’n 12.000 datasets beschikbaar zijn.

Door deze koppeling is Nijmegen ook de eerste gemeente in Nederland die haar datasets volgens de nieuwste Europese DCAT 1.1 standaard publiceert. Deze DCAT standaard maakt het aansluiten van andere overheden makkelijker en standaardiseert de uitwisseling van dataset informatie tussen overheden onderling en binnen de Europese Unie.

Het is de doelstelling van de gemeente Nijmegen om het aantal beschikbare datasets de komende tijd sterk uit te breiden. Verder zijn doorontwikkelingen voorzien van het portaal. Nieuwe releases zijn gepland en nieuwe functionaliteiten zullen beschikbaar komen.