Textinfo en INDICIA ontwikkelen online kenniscentrum voor NOAB

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) is een brancheorganisatie voor administratie- en belastingadvieskantoren die zich richten op het MKB. Om alle aangesloten kantoren van NOAB snel en gemakkelijk van de juiste informatie te voorzien, heeft Textinfo in samenwerking met INDICIA een online kenniscentrum ontwikkeld.

Vanuit NOAB kwam de vraag of we een online kenniscentrum konden bouwen, waarmee tegelijkertijd de bestaande website vervangen werd. Zodoende hebben we binnen Drupal CMS een compleet portaal ontwikkeld die in feite ‘twee gezichten’ heeft. Enerzijds de voorkant van het portaal, wat in feite een gewone website is, met voor iedereen toegankelijke informatie over NOAB en de diensten die zij bieden. Anderzijds het daadwerkelijke online kenniscentrum voor aangesloten kantoren, waarin zij via een beveiligde inlogfunctionaliteit in een eigen omgeving terecht komen.

Het vernieuwde kenniscentrum heeft naast een fris blokkendesign een groot vaktechnisch voordeel voor aangesloten kantoren. Zij kunnen namelijk gebruik maken van een uitgebreide zoekmachine, waarin informatie uit diverse kennisbanken is geïntegreerd. Met de zoekmachine kan men in één keer door alle bronnen zoeken, of een selectie maken met categorieën en bijvoorbeeld aangiftejaren. Daarnaast is een groot aantal modellen en voorbeeldbrieven beschikbaar gesteld. Hiermee hebben we voor NOAB een one-stop-shop gecreëerd waar bedrijven alle informatie voor de dagelijkse werkzaamheden kunnen vinden.

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat organisaties verschillende systemen aan elkaar koppelen en ontsluiten in één portaal. Het zorgt namelijk voor meer inzicht in bedrijfsprocessen en voorziet gemakkelijk en snel in relevante informatie. Daarnaast bespaart het kosten omdat er efficiënter gewerkt wordt, bijvoorbeeld door verminderde foutgevoeligheid bij de verwerking van gegevens. NOAB wil graag kennis delen met de aangesloten kantoren, wat nu wordt gerealiseerd met het online kenniscentrum, waarin nieuwsbrieven, algemene informatie etc. samenkomen en beschikbaar zijn voor de achterban.

Het online kenniscentrum van NOAB zal nog worden uitgebreid met diverse functies, waarin onderlinge samenwerking en verbinding centraal staat. Zo komt er een zoekfunctie om NOAB-kantoren met een bepaald specialisme of softwaregebruik te vinden en wordt het discussieforum vernieuwd. Ook worden binnenkort adviesdossiers, advieswijzers en checklists aan het kenniscentrum toegevoegd.

Textinfo heeft de technologie en de kennis om grote hoeveelheden data, uit verschillende bronnen, op een zodanige wijze te transformeren en te presenteren waardoor gebruikers op een intuïtieve wijze informatie kunnen vinden. Meer weten? Neem dan contact met ons op.