Herkent u deze uitdagingen?

Tijdverspilling door niet vinden van informatie

  • Samen weten uw medewerkers heel veel, maar u kunt deze kennis niet integraal ontsluiten. Daarom wordt op verschillende plekken in uw organisatie steeds weer opnieuw het wiel uitgevonden en doen mensen (onbewust) veel dubbel werk.
  • Projecten lopen onnodige vertraging op doordat veel tijd verloren gaat met zoeken naar informatie en het opnieuw creëren ervan. De time-to-market is hierdoor onnodig lang.

 Geen empowerment op de werkvloer

  • U geeft handenvol geld uit aan informatiemanagement. Maar uw operationele medewerkers beschikken nog altijd niet over de relevante informatie die zij nodig hebben in hun werk.
  • In uw organisatie worden veel synoniemen en vakjargon gebruikt, waardoor op trefwoord zoeken lang niet altijd de juiste documenten oplevert. Bovendien duurt het daardoor weken zo niet maanden om nieuwe medewerkers dusdanig in te werken dat zij zelfstandig aan de slag kunnen.

Wijzigingen doorvoeren is een ramp

  • U heeft regelmatig te maken met wijzigingen, bijvoorbeeld in wet- en regelgeving of de introductie van een nieuw product. Voor uw informatiebeheer is het doorvoeren van deze wijzigingen een zeer tijdrovende exercitie.
  • U heeft net een tijd- en kostenintensief informatiemanagement-project achter de rug, maar niemand wil verantwoordelijk worden gemaakt voor het bewaken van de kwaliteit van metadata. Omdat metadata nu eenmaal veranderen en deze veranderingen niet worden beheerd, wordt data in kolommen al snel een ‘grijze brij’.

Voor deze uitdagingen hebben wij de oplossing in huis.