Nieuwe open data website Rijksfinancien.nl gelanceerd

Op Verantwoordingsdag 17 mei 2017 leggen alle ministeries verantwoording af over 2016. Textinfo heeft hiervoor samen met partner Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties de website Rijksfinancien.nl gerealiseerd voor het ministerie van Financiën. Deze site is gecreëerd om meer openheid te bieden over de uitgaven en inkomsten van de Rijksoverheid. Aan de hand van open data van de verschillende ministeries wil het Rijk een stap maken om informatie uit de rijksbegroting en de uitgaven van het Rijk visueel inzichtelijker te maken.

Deze site maakt het onder andere mogelijk om:

  • Te zien hoe de inkomsten en uitgaven per hoofdstuk opgebouwd zijn
  • Deze onderverdeling te vergelijken met andere jaren, maar ook de uitgaven te vergelijken met de oorspronkelijke begroting en te zien waar meer of minder geld naar toe gaat
  • Te zien welke subsidies verstrekt zijn

Einddoel is een moderne, interactieve site waar iedereen gebruik kan maken van de open data van het Rijk. De site is daarom continu in beweging; gedurende het jaar worden open data en functionaliteiten toegevoegd.

Meer weten over het ontsluiten van open data ? Neem contact met ons op