Textinfo bouwt het vernieuwde Open Data portaal van de Centrale Overheid

Op 31 maart 2015 lanceerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken de nieuwste versie van het Nationale dataportaal, data.overheid.nl.

Textinfo heeft dit project uitgevoerd in opdracht van Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor de succesvolle uitvoering van het project hebben de volgende doelstellingen van onze opdrachtgever voorop gestaan:

1. Zorgen voor uitstekende zichtbaarheid en vindbaarheid van alle beschikbare open datasets van Nederlandse overheden (overheidsbreed: rijk, gemeenten, provincies en waterschappen).
2. Vergroten van het aanbod van datasets vanuit de Nederlandse overheden door het wegnemen van de drempels voor openen van data. Overheden moeten eenvoudig hun beschikbare data kunnen aanmelden op de data.overheid.nl website.
3. Beschikbaar maken en delen van kennis, voorbeelden, verhalen en cases over het openen van data en de toegevoegde waarde die open data. We creëren ontsluitingen van data, zodat deze beschikbaar wordt. Taaltechnologie en Big Data analyses zijn toepassingen die hierbij komen kijken.

Een kleine greep uit de werkzaamheden die tijdens het project zijn uitgevoerd:
– Synchronisatieprocessen met meer portalen en organisaties mogelijk en beter controleerbaar maken
– Verbetering van zoekvoorzieningen binnen het portal implementeren
– Algemene verbeteringen van de kwaliteit en continuïteit van de dataset verwijzingen uitvoeren door het toepassen van de nieuwe DCAT-AP standaard
– Inzicht bieden aan hergebruikers welke datasets beschikbaar zijn rond specifieke regio’s, thema’s, organisaties etc.
– Architectuur van portaal inrichten, waarbij CKAN de basis is en Drupal gebruikt wordt als CMS voor contentpagina’s.

Dat het project naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd bleek in mei van 2015 uit de antwoorden van Minister Plasterk op Kamervragen op dit punt.

Wilt u meer weten over onze visie op het ontsluiten van open data voor kleine en grote overheden en hoe wij ondersteuning kunnen verlenen, neem dan direct contact op met de specialisten van Textinfo.