Textinfo levert “Berichten over uw buurt”

KOOP is het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties en maakt onderdeel uit van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Via een portalwebsite ontsluiten zij o.a. de collectie ‘Berichten over uw buurt’, waarin bekendmakingen van besluiten van gemeenten, waterschappen en provincies verschijnen. Gebruikers van deze attenderingsservice worden hiermee geïnformeerd over berichten binnen hun directe omgeving.

KOOP heeft Textinfo benaderd om het oude systeem waarop de attenderingsservice draaide om te bouwen naar een nieuwe Drupal-installatie. De reden hiervoor is dat gewenste aanpassingen aan de zoekschermen niet flexibel uitgevoerd konden worden, waardoor de doorlooptijd van nieuwe publicaties en / of aanpassingen te lang was. KOOP wil alle schermen van KOOP-datacollecties in eigen beheer kunnen ontwikkelen en publiceren.

Het project kende twee fases, waarbij fase 1 bestond uit de ontwikkeling van de wizzard voor de attenderingsservice binnen Drupal. Hierin worden alle stappen van het aanmaken van een abonnement op de attenderingsservice voor de gebruiker gerealiseerd. Het systeem bepaald vervolgens welke bekendmakingen interessant zijn voor de gebruiker, gebaseerd op geografische gegevens.

In fase 2 hebben we een beheerbare schil gemaakt binnen hetzelfde systeem in Drupal, waarmee redacteurs van KOOP met geringe technische kennis in staat worden gesteld om op gebruiksvriendelijke wijze de zoekschermpen op te maken, te relateren aan een collectie en de resultaatpagina kunnen opmaken. Daarnaast zijn mappings ontwikkeld waardoor resultaten uit het koppelvlak direct terugkomen in de resultaten op basis van data collecties.