Noodmaatregelen coronacrisis in één overzicht

Op de website rijksfinancien.nl heeft Textinfo een nieuw onderdeel toegevoegd: de visual ‘Noodmaatregelen coronacrisis‘. Deze visualisatie toont alle niet-fiscale economische steunmaatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen sinds de uitbraak van de coronacrisis, inclusief de begrote uitgaven per steunmaatregel.  De maatregelen zijn geclusterd per beleidsverantwoordelijk ministerie. Bij iedere maatregel is een toelichting opgenomen. Ook is aan iedere maatregel een link toegevoegd naar het bijbehorende Kamerstuk.

De komende weken zal dit onderdeel technisch en visueel nog verder worden doorontwikkeld.