Wat doen wij?

Meerdere bronnen ontsluiten
Textinfo is specialist in integraal en intuïtief zoeken in grote datasets die verspreid zijn over meerdere bronnen, interne en externe. Door op al deze bronnen state of the art, innovatieve oplossingen los te laten, transformeert Textinfo data tot relevante informatie. Dit doen wij onder andere door de inzet van taaltechnologie en topic maps. Na deze transformatie vinden gebruikers snel datgene wat ze nodig hebben. Zonder hen te belasten met metadateren of het opslaan van informatie op specifieke plekken. Men vindt zelfs documenten waar de bewuste zoekterm niet in voorkomt.

Textinfo ontsluit meerdere bronsystemen. Deze bronnen hebben veelal allemaal een andere taxonomie. Toch herkent onze oplossing de data in de velden, ontdubbelt deze en presenteert automatisch de meest recente informatie. Medewerkers hoeven niet in verschillende systemen op zoek naar een antwoord, maar hebben nog slechts één systeem waar ze alle informatie in kunnen vinden.

Contextgericht zoeken
Ons systeem maakt gebruik van innovatieve taaltechnologie en AI (Artificial Intelligence). Daardoor vinden wij ook documenten waar de zoekterm niet in voorkomt. Bovendien herkent de oplossing de context. Als een verpleegkundige in een zorginstelling zoekt op ZZP krijgt ze informatie gepresenteerd die is gerelateerd aan zorgzwaartepakket, terwijl de HR-medewerker in diezelfde zorginstelling juist informatie vindt over freelance verpleegkundigen en verzorgenden (zelfstandige zonder personeel).

Wilt u snel kunnen inschatten of een omvangrijk document inderdaad de gezochte informatie biedt, dan kunt u het document met een druk op de knop samenvatten in de door u aangegeven lengte, waarbij de essentie goed wordt weergegeven en de zinsbouw klopt.

Meerdere zoekmethoden
Onze oplossing maakt het mogelijk om zowel op trefwoord als via een navigatiemenu te zoeken. Gebruikers kunnen dus meerdere zoekmethoden combineren. Doordat het systeem onderlinge relaties legt tussen documenten worden gebruikers soms op nieuwe ideeën gebracht en vinden ze informatie waarvan ze zelf niet wisten dat ze daar naar op zoek waren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld alternatieve oplossingsrichtingen vinden voor hun probleem.