Textinfo ontwikkelt kennisomgeving voor SERB

serbHet Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) is een initiatief ontwikkeld om kennis van experts op het gebied van regelgeving in de bouw, op een toegankelijke wijze beschikbaar te stellen aan de markt. SERB is hét kenniscentrum voor alle vragen die te maken hebben met technische regelgeving. Woningwet en Bouwbesluit 2003 vormen daarbij de basis. De website van SERB ontwikkelt zich dankzij de interactie met de gebruikers tot een unieke bundeling van alle kennis.

Textinfo heeft ten behoeve van SERB een kennisomgeving ontwikkeld. Binnenkort wordt de motor onder het huidige systeem (BRS) vervangen door het nieuwe produkt XpertSelect.

Ir. M. Groosman, Secretaris/penningmeester SERB:
“Binnen Textinfo beschikt men over kwaliteiten die het mogelijk maken voorbij de techniek te kijken, en systemen te ontwerpen die een complex kennisdomein toegankelijk maken voor diverse gebruikersgroepen. De consultants van Textinfo hebben uitgebreide kennis van zaken rond document- en content management oplossingen. Daarnaast beschikken zij over de vereiste vaardigheden die nodig zijn om thuis te raken in een lastig gebied als dat van de technische bouwregelgeving.”