Decentraal register: de basis voor slimme inzet van open data

Textinfo en haar partner INDICIA hebben gezamenlijk in opdracht van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de huidige versie van het open data platform data.overheid.nl ontwikkeld. Dit platform sluit uitstekend aan bij de behoeften van landelijke overheidsorganisaties, maar niet bij behoeften van gemeenten, provincies, waterschappen en andere decentrale overheden.

Tegelijkertijd zijn deze overheden wel bezig met open data. Immers, transparantie en bijdragen aan maatschappelijk belang staat bij overheidsorganisaties hoog in het vaandel. Bovendien is het via open standaarden beschikbaar stellen van data een randvoorwaarde om smart city-concepten en andere innovatieve diensten te ontwikkelen. De meest overheden zijn echter nog lang niet zo ver. Ze worstelen nog met het feit dat data is opgeslagen in vele verschillende applicaties, en in vele verschillende formaten. Smart city toepassingen staan daarom nog in de kinderschoenen.

Om de ontwikkelingen op dit gebied te versnellen hebben Textinfo en INDICIA hun krachten gebundeld met JCID, gespecialiseerd in CKAN-technologie en Data-Aquilae, dat consultancydiensten en ondersteuning levert om data ontsloten te krijgen. Gezamenlijk helpen wij decentrale overheden bij het ontwikkelen van een eigen Decentraal Register. Dit is een eerste noodzakelijke stap op weg naar een slimme inzet van data.

In het document ‘Slimmer met data’ beschrijven wij onze visie op uw (open) data en hoe wij u kunnen helpen bij het opzetten van een eigen Decentraal Register voor uw organisatie. Na het invullen van uw contactgegevens sturen wij u graag de downloadlink toe.

Naam:

Email:

Telefoonnummer:

[recaptcha id:1]