Succesvolle ingebruikname van Juridoc 2.0 door de Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank heeft het nieuwe juridisch informatie- en kennissysteem Juridoc 2.0 in gebruik genomen. Juridoc 2.0 is het resultaat van een geslaagd project waarin de SVB en Textinfo B.V. intensief hebben samengewerkt.

Het systeem bevat alle voor de SVB relevante juridische informatie en is zodanig opgezet dat informatie, vastgelegde ervaring en “informele kennis” snel en in samenhang gevonden kunnen worden. Naast een raadpleegfunctie vormt een belangrijk onderdeel van Juridoc 2.0 de mogelijkheid tot kennisdeling, die op uitnodigende en laagdrempelige wijze wordt aangeboden. Juridoc 2.0 is gebaseerd op XpertSelect® Enterprise; de standaard kennismanagement applicatie van Textinfo.

Ruurd Koopmans, Directeur Juridische Zaken van de SVB:
“Wij willen Juridoc 2.0 laten uitgroeien tot dé integrale kennisbron voor de SVB. Vooralsnog bevat het alleen nog juridische informatie, maar het systeem is geschikt voor alle vormen van kennisdeling, zowel binnen de organisatie als binnen de keten van de Sociale Zekerheid. Ik verwacht veel van Juridoc 2.0 waarbij ik hoop dat het zal uitgroeien tot een volwaardige kennisbron waar de SVB trots op mag zijn!”

Gerard Pappôt, Directeur Textinfo voegt hieraan toe:
“Het is voor een organisatie als de Sociale Verzekeringsbank belangrijk dat informatie niet versnipperd wordt aangeboden en dat iedere medewerker snel alle relevante kennis kan vinden, eerdere ervaringen van collega’s kan inzien en vragen kan stellen aan experts binnen de organisatie. Deze doelstelling is met de uitrol van Juridoc 2.0 absoluut bereikt! De basis van Juridoc 2.0 is gevormd door het feit dat beide partijen dezelfde visie op kennisdeling en informatiemanagement hebben. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze visie is terug te vinden in onze producten XpertSelect® Enterprise en XS- Answers®”.

Over de Sociale Verzekeringsbank
De SVB is de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. Vroeg of laat krijgt iedereen met de SVB te maken. Bijvoorbeeld voor het AOW-pensioen, de nabestaanden-uitkering Anw, de kinderbijslag of bij vertrek naar het buitenland. Daarom beschouwen wij iedereen met een relatie met de Nederlandse overheid, 18 miljoen mensen, als onze klant. Jaarlijks keert de SVB ruim 30 miljard euro uit aan meer dan 5 miljoen mensen. Meer informatie op www.svb.nl